gerb ministry
Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe
Home About Site map Useful links Log in
Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Федералды бюджет қаражаттарының есебінен РФ жоғары және орташа білім берудің мемлекеттік мекемелерінде шетел азаматтарын оқыту мен қабылдаудың тәртібі

 1. Шетел азаматтары үкіметаралық келісімдерге, сондай-ақ қарауында высшего и білім беру мекемелері бар РФ Білім және ғылым министрлігі мен басқа министрліктер және ведомствалардың шетел елдерінің білім беруді басқаруының мемлекеттік органдарымен жасалатын келісімдеріне сәйкес, Ресей Федерациясының орташа, және жоғары, кәсіби білім беруінің мемлекеттік білім беру мекемелеріне шетел азаматтары қабылданады.

 2. Білім беру саласындағы халықаралық серіктестік бойынша Ведоствааралық комиссиямен келісім бойынша Ресейдің Білім және ғылым министрлігініңХалықраралық ынтымақтастық депармтаменті жыл сайын 1 мамырға дейін Ресейдің Білім және ғылым министрлігінің басшылығына осы мекемелердің ведомствалық бағынуына қарамастан білім беру мекемелері бойынша шетел азаматтарын қабылдау мен үлестіру жоспарының жобасын ұсынады. Қабылдау жоспары қарауында білім беру мекемелері, бар атқарушы биліктің (министрліктер мен ведоствалар) мүдделі федералды органдарының, сондай-ақ шетел елдеріндегі Ресей Федерациясы елшілігі өтінімдерінің негізінде дайындалады.

 3. Біліктілікті арттырудың және білім берудің барлық формаларына бөлінген мемлекеттік шәкірақылардың шеңберінде Ресей Федерациясының орташа және жоғары кәсіби білім беруінің білім беру мекемелеріне шетел азаматтарын алу Білім беру бойынша федералды агенттік бағытының негізінде жүзеге асырылады.

  3.1. Орыс тілін , меңгерген шетел азаматтары, оқу мекемелерінің дайындық факультеттеріне алынады; дайындайтын факультетте оқудың мерзімі - бір жыл.

  3.2. Орыс тілімен қатар дайындық факультеттерінде шетел студенттері олар алғысы келген мамандыққа, байланысты басқа пәндерді де оқиды.

  3.3. Оқу жылының аяғында бітіру емтихандары өткізіледі. Емтиханды жақсы тапсырған студенттер дайындық факультетін аяқтағаны туралы куәлікті алады және олары Ресей білім беру бағыттаған жоғары немесе орташа арнайы білім беру мекемелерінде таңдаған мамандығы бойынша оқуын жалғастыра алады.

  Дайындық факультетінен кейін шетел оқушысы оқитын қала және білім беру мекемесі, үлестіру жоспарына сәйкес ресей тарапынан ұсынылады.

  3.4. Сәйкес білім беру мекемесінде оқу үшін қажет білімді дайындық факультетінде көрсетпеген шетел студенттері , оқудан шығарылады.

 4. Бакалаврларды дайындау бағдарламасы, бойынша білім алғысы келетін шетел азаматтары орташа (толық) жалпы немесе орташа кәсіби білімге эквивалентті аяқталған орташа білімге ие болуы тиіс.

  Магистратурада оқу үшін таңдалған мамандығы бойыншабакалавр деңгейінде білімі бар тұлғалар қабылданады.

  Жоғары оқу орындарының аспирантурасына вғылым / өнер магистры немесе маманы деңгейіндегі жоғары білімі бар шетел азаматтары қабылдана алады.

  Шетел азаматына ресейдің институттарына, университеттеріне, академияларына және орташа білім беру мекемелеріне түсу үшін, құжаттардың келесі жинағын ұсыну қажет:

  • ресейдің білім беру мекемелеріне қабылдау туралы орыс тіліндегі өтінім (өтінімде мамандықтыңтолық атауы көрсетілуі тиіс);

  • оқыған пәндердің және осы пәндер бойынша емтиханда алынған бағалар (баллдар) көрсетілген барлық алдан лаа қарастырылған қосымшалардың және білім туралы құжаттардың түпнұсқалары немесе орнатылған тәртіпте куәландырылған көшірмелері, сондай-ақ қажет кезде орнатылған тәртіпте заңдастырылған білім беру туралы құжаттың эквивалентілігін орнату туралы куәліктерді, құжаттарды және т.б.;

   орнатылған тәртіпте орыс тіліндегі аудармасы куәландырылған шетел мемлекетінің білім беру туралы құжаты және оның қосымшалары (егер мұндай қосымша білім беру туралы құжатты берген мемлекеттің заңнамасымен алдын ала қарастырылса);

  • оқуға түсетін тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың немесе Ресей Федерациясында шетел азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

  • шетелде тұратын отандастың Федералды заңның 4 бөлімінде алдын ала қарастырылған топтарына жататындығын растайтын құжаттардың немесе басқа дәлелдердің көшірмелері;

  • егер шетел азаматы Ресей Федерациясына кіру визасы бойынша келсе, Ресей Федерациясына кіру визасының көшірмесі;

  • фото суреттердің қажет саны (ереже бойынша 6 өлшемі 4 х 6 см болатын 6 фото карточка).


  Орыс тіліне барлық аудармалар кіру визасында көрсетілгентің атына және тегіне орындалуы тиіс.

  Маманды дайындау бағдарламасы бойынша немесе бакалавриат бағдарламасы бойынша оқуға түсетін шетел азаматы орташа кәсіби біліморташа кәсіби білім туралы немесе орташа (толық) жалпы білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжатты, немесе орташа кәсіби білім туралы немесе орташа (толық) жалпы білім беру туралы мемлекеттік үлгідегі құжатқа Ресей Федерациясында эквивалентті деп танылатын шетел мемлекетінің білім туралы құжатын ұсынады.

  Магистратура бағдарламасы бойынша оқу үшін, бакалавр дипломына немесе жоғары кәсіби білімі бар маманың дипломына , немесе маманның дипломы немесе Ресей Федерациясында бакалаврдың дипломына немесе жоғары кәсіби білімі бар маманның дипломына немесе маманның дипломына эквивалентті деп танылатын шетел мемлекетінің білім туралы құжаттары қабылданады.

  Сонымен қатар, аспирантураға түсетін кандидаттар үшін ғылым / өнер магистры немесе маманы деңгейіндегі жоғары білімі туралы құжаттың орнатылған тәртіпте куәландырылған көшірмесін және оқытылған пәндердің бағалары (баллдары) бар парағын немесе зачет ведомостінің көшірмесін, сондай-ақ жарияланған ғылыми жұмыстардың (егер ондайлар болса) тізімін ұсыну қажет.

  Біліктілігін арттыруға келген кандидаттарға сынақ ісінің бағдарламасына (жоспарына) ие болған жөн.

 5. 2008 жылдың 25 тамызында Ресей Федерациясының Үкіметі Білім беру саласында шетел елдерімен ынтымақтастық туралы". N 638 Қаулыны қабылдады. Осы Қаулыға сәйкес, жоғары және орта кәсіби білім берудің федералды мемлекеттік білім беру мекемелерінің шетелдік студенттері олардың үлгерімділігіне тәуелсіз оқудың бүкіл мерзімінің ішінде мемлекеттік шәкіртақыларды алуы тиіс. Сонымен қатар, шетелдік студенттер федералды бюжетті асссигнациялаудың есебінен оқитын Ресей Федерациясының азаматтары үшін әрекет ететін шарттарда жатақханаларда орындармен қамсыздандырылуы тиіс. Шетелдік студенттер деп, шетелде тұратын отандастар және шетел мемлекеттерінің азаматтары танылады.

 6. Оқу бағдарламасын жақсы меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен шетелдік студенттерге сәйкес білім беру деңгейіндегі мемлекеттік үлгідегі диплом беріледі және келесі біліктіліктер беріледі (ғылым / өнер бакалавры ғылым / өнер магистры немесе дипломдалған маман).

Диссертациясын сәтті қорғаған және аспирантураны жақсы аяқтаған шетелдік аспиранттарға ғылымдар кандидатының ғылыми дәрежесі және ғылымдар кандидатының мемлекеттік үлгідегі дипломы беріледі.

Докторлық диссертацияны сәтті қорғаған және дайындалған шетелдік докторанттарға ғылымдар докторы ғылыми дәрежесі және ғылымдар докторының мемлекеттік үлгідегі дипломы беріледі.


2011 жылы 28 желтоқсанда Ресей Федерациясының Білім және ғылым министрлігінің N 2895 бұйрығымен бекітілген "Мемлекеттік жоғары кәсіби білім берудің білім беру мекемелеріне шетел азаматтарын қабылдаудың тәртібін" қара.


Іздеу Кең көлемді іздеу


Маңыздысы
Сілтемелер
ЖАҢАСЫ
FAQ
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2007-2013 Ресей Федерациясының білім және ғылым министрлігі
При использовании материалов сайта ссылка на «Шет ел азаматтарына арналған Ресей білімі» и уведомление администратора обязательны