gerb ministry
Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe
Home About Site map Useful links Log in
Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

БрянскФото:
http://admin.bryansk.ru/
http://autotravel.org.ru/

Брянск облыс орталыѓы болып табылады. Десна µзенініњ ќос жаѓалауында орналасќан. 1944 жылы Брянск облысы ќ±рылѓаннан кейін ќала облыс орталыѓы дєрежесін алды.

 

Брянск Мєскеудіњ оњт‰стік-батыс жаѓынан 379км ќашыќтыќта орналасќан жєне ірі ќаражер емес аймаѓы болып табылады.

 

Брянсктегі ењ єйгілі мемлекеттік жоѓарѓы оќу орындары мыналар:

Академик И.Г.Петровский атындаѓы Брянск мемлекеттік университеті

 

Брянск мемлекеттік инженерлік-технологиялыќ академиясы

Брянск мемлекеттік техникалыќ университеті

 

Брянск мемлекеттік ауылшаруашылыќ академиясы

Брянскте ‰здіксіз білім беру желісініњ дамуына, университеттік жиын ќ±рылуына аса кµніл аударады.

 

Сонымен ќатар Брянск ќаласында 16 орта арнайы оќу орындары, 14 кєсіптік училищелер мен лицейлер бар.

 

Аќпарат кµзі: http://admin.bryansk.ru/

СілтемелерБрянск картада
 • Брянсктегі оќу орындары:

 • РКИ-ді Брянскте тестілеу
 • Шет елде оќыдыњыз ба? - мынаѓан кіріњіз

 • Брянск ќаласыныњ ресми сайты
 • Брянск ќаласыныњ географиясы

 • Брянск ќаласыныњ интерактивті картасы

 • Брянск халќы

 • Брянск климаты жєне табиѓи ресурстары
 • Фотоальбом


  • Іздеу Кең көлемді іздеу


   Маңыздысы
   Сілтемелер
   ЖАҢАСЫ
   FAQ
   Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

   Федеральный портал "Российское образование"

   ЕДИНОЕ ОКНО
   доступа к образовательным ресурсам
   Библиотека учебных ресурсов


   © 2007-2013 Ресей Федерациясының білім және ғылым министрлігі
   При использовании материалов сайта ссылка на «Шет ел азаматтарына арналған Ресей білімі» и уведомление администратора обязательны