gerb ministry
Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe
Home About Site map Useful links Log in
Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Санкт-ПетербургФото: http://gribanov.ru/


   

Санкт-Петербург - 1914- 18.08- 1924.26.01 -Петроград. 1924-26.01-1991.06.09 Ленинград. Ресей Федерациясыныњ федарльді ќала, солт‰стік -батыс федаралды аймаќтыњ басќару орталыѓы.

Санкт-Петербург Мєскеуден кейінгі Ресей Федерациясыныњ екінші ‰лкен ќаласы. Б±л жерде халыќаралыќ мекемелер µкілділіктері, шет ел мемлекеттерініњ елшіліктері федералды Министрліктер жєне ведомоствалардыњ аймаќтыќ орындары орналасќан.

Санкт-Петербург тењіз µзен жолдары мен жер‰сті магистрал ќиылысы ортасында орналасќан, ол Ресейдіњ Европадаѓы кіру ќаќпасы болып табылады, оныњ Европалыќ ќоѓамдастыќ елдеріне жаќын орналасќан стратегиялыќ орталыѓы.

Санкт -Петербург Мєскеуден кейінгі Ресейдіњ экономикалыќ , µндірістік, ѓылыми жєне мєденит орталыѓы, сонымен ќатар транспорттыќ ќатынас т‰йіні.

Санкт-Петербург Ресейдіњ ірі ѓылыми жєне білім беру ордасы. ¦лы орыс жазушысы орыс єдебиетін ќалауышысы А.С.Пушкин µз білімін Царскосельский лицейінде білім алѓан.

Санкт-Петербург д‰ние ж‰зіндегі єдемі ќалалардыњ жєне Ресейдіњ ірі туристік орталыѓыныњ бірі болып табылады.

Аќпарат кµзі: http://ru.wikipedia.org/

СілтемелерСанкт-Петербург картада
   
 • Санкт-Петербургтегі оќу орындары:

 • РКИ -ді Санкт-Петербургте тестілеу
 • Шет елде оќыдыњыз ба? - мынаѓан кіріњіз

 • географиясы жєне климаты
 • Транспорт
 • Мєдениет жєне µнер
 • Сілтемелер
 • Петербург туралы сандыќ мєліметтер
 • Руководство для вновь прибывающих иностранных учащихся:
 • Іздеу Кең көлемді іздеу


  Маңыздысы
  Сілтемелер
  ЖАҢАСЫ
  FAQ
  Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

  Федеральный портал "Российское образование"

  ЕДИНОЕ ОКНО
  доступа к образовательным ресурсам
  Библиотека учебных ресурсов


  © 2007-2013 Ресей Федерациясының білім және ғылым министрлігі
  При использовании материалов сайта ссылка на «Шет ел азаматтарына арналған Ресей білімі» и уведомление администратора обязательны